DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: M20KFT

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 2.75 bar

Size: 3/4" - 2"

Áp dụng: Dầu/Khí/Hơi/Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299