DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
Van Bi - Hitachi - BM10KS2B

Model: BM10KS2B

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 250°C

Áp suất tối đa: 13.7

Size: 1/2"-2"

Ứng dụng: Nước/Hơi/ Dầu/ Khí

Van Bi - Hitachi - BM10KF0B

Model: BM10KSF0B

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 250°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 15A - 200A

Ứng dụng: Nước/Hơi/ Dầu/ Khí

Van Bi - Hitachi - BM10KS2L

Model: BM10KS2L

Mối Lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 120°C

Áp suất tối đa: 1.18 bar

Size: 3/4" - 1-1/2"

Áp dụng: Gas

Van Bi - Hitachi - BM10KF0L

Model: BM10KF0L

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa:120°C

Áp suất tối đa: 1.18 bar

Size: 3/4" - 3"

Áp dụng: Gas

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299