DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: BM10KS2B

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 250°C

Áp suất tối đa: 13.7

Size: 1/2"-2"

Ứng dụng: Nước/Hơi/ Dầu/ Khí

Model: BM10KSF0B

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 250°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 15A - 200A

Ứng dụng: Nước/Hơi/ Dầu/ Khí

Model: BM10KS2L

Mối Lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 120°C

Áp suất tối đa: 1.18 bar

Size: 3/4" - 1-1/2"

Áp dụng: Gas

Model: BM10KF0L

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa:120°C

Áp suất tối đa: 1.18 bar

Size: 3/4" - 3"

Áp dụng: Gas

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299