DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: BM20KF0B

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 250°C

Áp suất tối đa: 2.75 bar

Size: 3/4" - 3"

Áp dụng: Dầu/Khí/Hơi/Nước/Gas

Model: BM20KF0L

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 120°C

Áp suất tối đa: 1.18 bar

Size: 1-1/4" - 4"

Áp dụng: Gas

Model: BM20KF0LS

Mối Lắp: Lắp bích 

Nhiệt độ tối đa: 120°C

Áp suất tối đa: 2.35 bar

Size: 1/2" - 1"

Áp dụng: Gas

 

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299