DÒNG MINI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG MINI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG MINI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG MINI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG MINI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG MINI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

 Model: MB1

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa:183oC

Áp suất tối đa: 13.7

Size: 1/4" - 2"

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Gas

 

Model: MB2

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 183oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 8A – 50A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Gas

 

Model: ML1

Mối lắp: lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 80oC

Áp suất tối đa: 0.19 bar

Size: 1/2" - 1-1/4"

Áp dụng: Gas/LPG

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299