INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: BU10F1B

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 250°C

Áp suất tối đa: 39.2 bar

Size: 15A - 200A

Ứng dụng: Nước/Hơi/ Dầu/ Khí

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299