DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

10K, 10K Hitachi, Hitachi

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

10K, 10K Hitachi, Hitachi

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

10K, 10K Hitachi, Hitachi

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
10K, 10K Hitachi, Hitachi
DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
10K, 10K Hitachi, Hitachi

Model: HM10KSG

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 1/4" - 3"

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Gas

 

 

Model: HM10KFG

Mối lắp: Lắp Bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 10A – 100A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Gas

 

 

Model: M10KSG

Mối Lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 3/8" - 2"

Ứng dụng: Dầu/ Khí/ Hơi/ Nước

 

Model: M10KFG

Mối Lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 10A – 50A

Ứng dụng: Dầu/ Khí/ Hơi/ Nước

 

 

Model: M10KFGO

Mối Lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 50A – 300A

Ứng dụng: Dầu/ Khí/ Hơi/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299