Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

20K, 20K Hitachi, Hitachi

Nam Thiên

Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

20K, 20K Hitachi, Hitachi

Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

20K, 20K Hitachi, Hitachi

Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
20K, 20K Hitachi, Hitachi
Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
20K, 20K Hitachi, Hitachi

Model: M20KSG

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 27.5 bar

Size: 10A – 50A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Gas

Model: M20KFDLO

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 2.35 bar

Size: 2-1/2" - 4"

Áp dụng: Gas

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299