INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

inox, hitachi, inox hitachi

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

inox, hitachi, inox hitachi

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

inox, hitachi, inox hitachi

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
inox, hitachi, inox hitachi
INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
inox, hitachi, inox hitachi

Model: UESG

Mối Lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 180°C

Áp suất tối đa: 14 bar

Size: 1/4" - 2"

Ứng dụng: Dầu/ Khí/ Hơi/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299