DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: HM10KSS

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 1/2" – 3"

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Model: M10KSS

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 1/2"-2"

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Model: M10KFS

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 10A-50A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Model: M10KFSO

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 40A – 300A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299