DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG 10K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: HM10KSC

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 1/2" - 3"

Ứng dụng: Hơi / Dầu/ Khí/ Gas/ Nước

Model: HM10SCS (Swing)

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 1/2" - 2"

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Gas/ Nước

Model: HM10KFC (Dạng Nâng)

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 10A – 80A

Ứng dụng: Hơi/Dầu/ Khí/ Gas/ Nước

Model: M10KFC

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 50A – 250A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Model: M10KFCS

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Áp suất tối đa: 13.7 bar

Size: 40A – 300A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299