DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DÒNG 20K - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: M20KFCS

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 27.5 bar

Size: 40A – 200A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Model: M20KFC

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 27.5 bar

Size: 10A – 50A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Model: M20KFCD (Lift)

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 2.35 bar

Size: 3/4" - 2

Ứng dụng: Gas/Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Model: M20KFCSD (Swing)

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 2.35 bar 

Size: 2"-4"

Ứng dụng: Dầu/Khí/Hơi/Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299