INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
INOX - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: USCS

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 180°C

Áp suất tối đa: 14 bar

Size: 3/8" – 3"

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299