DẠNG PHAO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

DẠNG PHAO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DẠNG PHAO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DẠNG PHAO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

DẠNG PHAO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
DẠNG PHAO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: G11N-16

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2", 3/4"

Ứng dụng: Hơi

Model: G12N-8

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 3/4", 1"

Ứng dụng: Hơi

Model: G12N-16

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 3/4", 1"

Ứng dụng: Hơi

Model: G15N-10

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 10 bar

Size: 1(1/4)" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Model: G20N-3

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 3 bar

Size: 1/2"

Ứng dụng: Hơi

Model: G20N-8

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 3/4"

Ứng dụng: Hơi

Model: G20N-8F

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 1/2" - 1"

Ứng dụng: Hơi

Model: G20N-21

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 21 bar

Size: 1"

Ứng dụng: Hơi

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299