ĐỘNG NHIỆT - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

ĐỘNG NHIỆT - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

ĐỘNG NHIỆT - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

ĐỘNG NHIỆT - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

ĐỘNG NHIỆT - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
ĐỘNG NHIỆT - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Model: S31N

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Model: S31NF

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 1"

Ứng dụng: Hơi

 

Model: SV-6N

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 3/4"

Ứng dụng: Hơi

Model: SV-8N

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1"

Ứng dụng: Hơi

Model: SV-8NF-8

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu: FC250

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1"

Ứng dụng: Hơi

Model: SL3

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 400°C

Áp suất tối đa: 10 bar

Size: 1/4"

Ứng dụng: Hơi

Model: SL3-X

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Thép không gỉ

Nhiệt độ tối đa: 400oC

Áp suất tối đa: 10 bar

Size: 1/4"

Ứng dụng: Hơi

Model: SD1

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Thép không gỉ

Nhiệt độ tối đa: 400oC

Áp suất tối đa: 31 bar

Size: 1/4"

Ứng dụng: Hơi

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299