GẦU ĐẢO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

GẦU ĐẢO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

GẦU ĐẢO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

GẦU ĐẢO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

GẦU ĐẢO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
GẦU ĐẢO - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES5-7

Model: ES5-7

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 7 bar

Size: 1/2" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES5-11

Model: ES5-11

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 11 bar

Size: 1/2", 3/4", 1"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES8N-5

Model: ES8N-5

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 5 bar

Size: 1/2", 3/4", 1"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES8N-8

Model: ES8N-8

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 1/2", 3/4", 1"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES8NF-8

Model: ES8NF-8

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 230°C

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 1/2", 3/4", 1"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES8NF-16

Model: ES8NF-16

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 230oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 1"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES10-8

Model: ES10-8

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu: FC250

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 3/4" - 1(1/2)"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES10F-8

Model: ES10F-8

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 8 bar

Size: 1/2" - 1", 1(1/4)" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ES10-12

Model: ES10-12

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 12 bar

Size: 3/4" - 1(1/2)"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ER105-7

Model: ER105-7

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 7 bar

Size: 3/4" - 1(1/2)"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI -  ER105F-7

Model: ER105F-7

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 7 bar

Size: 1/2" - 1", 1(1/4)" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ER110-5

Model: ER110-5

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 5 bar

Size: 1/2" - 1", 1(1/4)" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ER110-12

Model: ER110-12

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 3 bar

Size: 1/2"-1", 1(1/4)" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ER116-7

Model: ER116-7

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 7 bar

Size: 1-1/2" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Bẫy Hơi Gầu Đảo - MIYAWAKI - ER116-16

Model: ER116-16

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1-1/4 - 2"

Ứng dụng: Steam

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299