BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Sản phẩm / MIYAWAKI / BẪY KHÍ - MIYAWAKI

Bẫy Khí - MIYAWAKI - AV-4

Model: AV-4

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 150oC

Áp suất tối đa: 9.7 bar

Size: 15A

Ứng dụng: Khí

Bẫy Khí - MIYAWAKI - AV-6

Model: AV-6

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 150oC

Áp suất tối đa: 9.7 bar

Size: 20A

Ứng dụng: Khí

Bẫy Khí - MIYAWAKI - AE8-9

Model: AE8-9

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 9,7 bar

Size: 1/2" - 3/4"

Ứng dụng: Khí

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299