BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
BẪY KHÍ - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Sản phẩm / MIYAWAKI / BẪY KHÍ - MIYAWAKI

Model: AV-4

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 150oC

Áp suất tối đa: 9.7 bar

Size: 15A

Ứng dụng: Khí

Model: AV-6

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 150oC

Áp suất tối đa: 9.7 bar

Size: 20A

Ứng dụng: Khí

Model: AE8-9

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 350oC

Áp suất tối đa: 9,7 bar

Size: 1/2" - 3/4"

Ứng dụng: Khí

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299