BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Sản phẩm / MIYAWAKI / BỘ TRỘN NƯỚC NÓNG - MIYAWAKI

Model: MX1N

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: FCD450

Nhiệt độ tối đa: 185oC

Áp suất tối đa: 10 bar

Size: 15A - 40A

Ứng dụng: Hơi/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299