VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Sản phẩm / MIYAWAKI / VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI

Van Giảm Áp - MIYAWAKI - RE1

Model: RE1

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân:Đồng thau

Nhiệt độ tối đa: 204oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 1"

Ứng dụng: Hơi

Van Giảm Áp - MIYAWAKI - RE3

Model: RE3

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Đồng thau

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Van Giảm Áp - MIYAWAKI - RE10N

Model: RE10N

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1-1/4" - 2"

Ứng dụng: Hơi

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299