VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Sản phẩm / MIYAWAKI / VAN GIẢM ÁP - MIYAWAKI

Model: RE1

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân:Đồng thau

Nhiệt độ tối đa: 204oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 1"

Ứng dụng: Hơi

Model: RE3

Mối lắp: Lắp ren

Vật liệu thân: Đồng thau

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1/2" - 2"

Ứng dụng: Hơi

Model: RE10N

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu thân: Thép gang dẻo

Nhiệt độ tối đa: 220oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 1-1/4" - 2"

Ứng dụng: Hơi

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299