VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Sản phẩm / VYC / VAN AN TOÀN - VYC

Model: AP-495 PN16

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 20A – 25A

Ứng dụng: Hơi

Model: AP-496 PN16

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 32A – 50A

Ứng dụng: Hơi

Model: CP-496 PN16

Mối lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 20A – 200A

Model: CP-496 PN40

Mối lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN40

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 40 bar

Size: 20A – 200A

Model: EP-496 PN40

Mối lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN40

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 40 bar

Size: 20A – 200A

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299