VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
VAN AN TOÀN - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Sản phẩm / VYC / VAN AN TOÀN - VYC

Van An Toàn - VYC - AP-495 PN16

Model: AP-495 PN16

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Mối lắp: Lắp ren

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 20A – 25A

Ứng dụng: Hơi

Van An Toàn - VYC - AP-496 PN16

Model: AP-496 PN16

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 32A – 50A

Ứng dụng: Hơi

Van An Toàn - VYC - CP-496 PN16

Model: CP-496 PN16

Mối lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 20A – 200A

Van An Toàn - VYC - CP-496 PN40

Model: CP-496 PN40

Mối lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN40

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 40 bar

Size: 20A – 200A

Van An Toàn - VYC - EP-496 PN40

Model: EP-496 PN40

Mối lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN40

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Áp suất tối đa: 40 bar

Size: 20A – 200A

Van An Toàn - VYC - CP-495 PN16

Model: CP-495 PN16

Mối Lắp: Lắp Ren

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 20A - 200A

Van An Toàn - VYC - EP-496 PN16

Model: EP-496 PN16

Mối Lắp: Lắp bích

Tiêu chuẩn: DIN - PN16

Nhiệt độ tối đa: 300oC

Áp suất tối đa: 16 bar

Size: 32 - 50A

Ứng dụng: Hơi/Gas/Chất Lỏng

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299