VAN MỘT CHIỀU - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

VAN MỘT CHIỀU - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN MỘT CHIỀU - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN MỘT CHIỀU - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Nam Thiên

Nam Thiên

VAN MỘT CHIỀU - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên
VAN MỘT CHIỀU - VYC - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Nam Thiên
Nam Thiên

Sản phẩm / VYC / VAN MỘT CHIỀU - VYC

Model: 170

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu: Gang

Nhiệt độ tối đa: 400oC

Áp suất tối đa: 40 bar

Size: 15A – 100A

Ứng dụng: Hơi/ Chất lỏng/ Gas

Model: 172

Mối lắp: Lắp bích

Vật liệu: Gang

Nhiệt độ tối đa: 400oC

Áp suất tối đa: 40 bar

Size: 125A – 200A

Ứng dụng: Hơi/ Chất lỏng/ Gas

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299