VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên

Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ

van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí
VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE - Công Ty TNHH Cơ Khí Nam Thiên
Chuyên cung cấp các thiết bị van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ
van công nghiệp, van giảm áp, van điện từ, van an toàn, van cầu hơi, van một chiều, bẫy hơi, lọc Y, kính thuỷ, van bi, van bướm, bộ tách nước, van xả khí

Sản phẩm / YOSHITAKE / VAN GIẢM ÁP - YOSHITAKE

Van Giảm Áp - GP-1000

Model: GP-1000

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 20 bar

Size: 15A - 100A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Van Giảm Áp - GP-1000EN/GP-1000H

Model: GP-1000EN/GP-1000H

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 20 bar

Size: 15A - 100A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

Van Giảm Áp - GP-2000

Model: GP-2000

Mối lắp: Lắp bích

Nhiệt độ tối đa: 220°C

Áp suất tối đa: 20 bar

Size: 15A - 200A

Ứng dụng: Hơi/ Dầu/ Khí/ Nước

backtop
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 272 299