• 0909.272.299
  • |
  • namthien@namthien.vn

111.10 VỎ THÉP ĐEN, 0-16 BAR

111.10 VỎ THÉP ĐEN, 0-16 BAR

Chất lượng cao

Các sản phẩm đều được công nhận về chất lượng

Chi phí thấp

Vận hành đơn giản, cần ít nhân công và ít nhiên liệu phụ trợ

Công nghệ tiên tiến

Áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường

Chính sách hỗ trợ tốt

Bảo hành và bảo trì tận tình cho khách hàng

Mô tả Sản phẩm

Specifications

  • Design EN837-1 and ASME B40.100
  • Sizes 100mm
  • Accuracy class 2.5
  • Ranges (0-16 bar)
  • Steady: 3/4 of full scale value
  • Fluctuating: 2/3 of full scale value
  • Short time: full scale value

Operating temperature

Ambient: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

Media: 140°F (+60°C) maximum

Temperature error

Additional error when temperature changes from reference
temperature of 68°F (20°C) +0.4% of span for every 18°F
(10°K) rising or falling.

Pressure connection
Material: copper alloy
Bourdon Tube
Material: copper alloy
< 870 psi (60 bar): C-shape
> 870 psi (60 bar): Helical
Movement
Copper alloy
Dial
White plastic with stop pin (1½”, 2”, 2½”)
White aluminum with stop pin (4”)
Black or black and red lettering
Pointer
Black ABS plastic (1½”, 2”, 2½” LM)
Black aluminum (4” LM)
Case
Black plastic
Window
Crystal-clear plastic, snap-fit