• 0909.272.299
  • |
  • namthien@namthien.vn

Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại ở Cần Đước, Long An

Dự án xử lý rác thải công nghiệp nguy hại ở Cần Đước, Long An

Công suất               : 05 tấn/ngày

Địa chỉ                   : Số 365 Quốc Lộ 1A, P.4, Tân An, Long An, Việt Nam

Tên khách hàng       : Sở Khoa học và Công Nghệ Long An

Giá trị hợp đồng      : 250.000 USD

Ngày khởi công       : Tháng 05 năm 2016

Ngày hoàn thành    : Tháng 07 năm 2016

Mô tả dự án

– Xây mới nhà máy đốt thiêu hủy rác thải công nghiệp nguy hại với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay có công suất 05 tấn/ngày ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam. Dự án sử dụng công nghệ mới trong xử lý các khói thải độc hại, nước thải, bụi… nên không gây ô nhiễm thứ cấp cho môi trường xung quanh cũng như về sau.

– Bên cạnh đó dự án rất hiệu quả về mặt kinh tế do: chi phí đầu tư thấp, diện tích vận hành nhỏ, dễ di chuyển và nhất là tốn rất ít diện tích đất dùng để chôn lấp. Dự án rất thích hợp cho các địa phương sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp nhưng chưa có phương án xử lý các vỏ chai, lọ, bao bì…. của sản phẩm sau khi sử dụng.

Mô tả những dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi:

  • Tư vấn, thiết kế bản vẽ nhà máy xử lý rác thải.
  • Cung cấp công nghệ và các thiết bị xử lý rác thải.
  • Thực hiện công việc bảo trì, bảo hành với các thiết bị xử lý rác thải.