• 0909.272.299
  • |
  • namthien@namthien.vn

Dự án xử lý rác thải thành năng lượng (điện và than) tại thành phố Tân An, Long An

  • Bẫy Hơi Phao – MIYAWAKI – G12N-16
  • Bẫy Hơi Phao – MIYAWAKI – G15N-10
  • Bẫy Hơi Động Nhiệt – MIYAWAKI – S31N
  • Bẫy Hơi Động Nhiệt - MIYAWAKI - SV-6N
  • Bẫy Hơi Động Nhiệt – MIYAWAKI – SV-8N

Dự án xử lý rác thải thành năng lượng (điện và than) tại thành phố Tân An, Long An

Công suất               : 100  tấn/ngày

Địa chỉ                   : Số 298/1 Quốc lộ 62, khu phố Bình Cư 3, P.6, thị xã Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

Tên khách hàng       : Công ty TNHH TM Dịch Vụ Công Thành

Giá trị hợp đồng      : 1.550.000 USD

Ngày khởi công       : Đầu tháng 09 năm 2016

Ngày hoàn thành    : Cuối năm 2016

Mô tả dự án

– Xây mới nhà máy xử lý rác thải thành điện và than sử dụng công nghệ của công ty CP H-T Giang San có công suất 100 tấn/ngày ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

– Sản phẩm thu được sau quá trình xử lý rác thải là: Gas DME (Dimethyl Ether) dùng để chạy máy phát điện và Than sinh học (Biochar) dùng cho dân dụng hoặc công nghiệp.

– Dự án sử dụng công nghệ của Mỹ tiên tiến nhất hiện nay nên không gây bất kỳ phát thải thứ cấp nào cho môi trường xung quanh và sau này. Các sản phẩm thu được là năng lượng tái tạo rất phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của Chính Phủ các nước và đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế.

Mô tả những dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi:

– Tư vấn, thiết kế bản vẽ nhà máy xử lý rác thải thành năng lượng

– Cung cấp công nghệ và các thiết bị chuyển đổi rác thải thành năng lượng

– Thực hiện công việc bảo trì, bảo hành với các thiết bị xử lý rác thải

– Lập các dự toán về chi phí & doanh thu từ các sản phẩm phụ thu (điện, than).