• 0909.272.299
  • |
  • namthien@namthien.vn

Dự án xử lý rác thải ở thị xã Kiến Tường, Long An, Việt Nam

Dự án xử lý rác thải ở thị xã Kiến Tường, Long An, Việt Nam

Công suất               : 20 tấn/ngày (máy đốt thiêu hủy rác thải HT21B)

Địa chỉ                   : xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường – Tỉnh Long An.

Tên khách hàng       : Công ty TNHH MTV Môi Trường Kiến Tường

Giá trị hợp đồng      : 140.000 USD

Ngày khởi công       : Đầu tháng 11 năm 2015

Ngày hoàn thành    : Cuối năm 2016

Mô tả dự án

– Xây dựng nhà máy đốt thiêu hủy rác thải với công nghệ đốt đối lưu không khí tự nhiên có tổng công suất 20 tấn/ngày tại thị xã Kiến Tường, Long An, Việt Nam. Dự án sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay trong xử lý các khí thải độc hại, nước thải, bụi… nên không gây ô nhiễm thứ cấp cho môi trường xung quanh cũng như về sau.

– Dự án rất hiệu quả về mặt kinh tế do: chi phí đầu tư thấp, diện tích vận hành nhỏ, dễ di chuyển và nhất là tốn rất ít diện tích đất dùng để chôn lấp. Dự án rất thích hợp với các huyện, thị trấn, các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo…

Mô tả những dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi:

  • Tư vấn, thiết kế bản vẽ nhà máy xử lý rác thải.
  • Cung cấp công nghệ và các thiết bị xử lý rác thải.
  • Thực hiện công việc bảo trì, bảo hành với các thiết bị xử lý rác thải.