• 0909.272.299
  • |
  • namthien@namthien.vn

Dự án xử lý rác thải thành năng lượng (điện và than) tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Dự án xử lý rác thải thành năng lượng (điện và than) tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Công suất               : 500  tấn/ngày, được thực hiện với 03 giai đoạn:

Giai đoạn 01: 80 tấn/ngày

Giai đoan 02: 250 tấn/ngày

Giai đoạn 03: 500 tấn/ngày

Địa chỉ                   : Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Tên khách hàng       : Công ty CP AE Toàn Tích Thiện

Giá trị hợp đồng      : 7.550.000 USD

Ngày khởi công       : Tháng 09 năm 2015

Ngày hoàn thành    : Đến Quý III năm 2017

Mô tả dự án

– Xây mới nhà máy xử lý rác thải thành điện và than sử dụng công nghệ của H-T Giang San có tổng công suất 500 tấn/ngày ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. Tại thời điểm này, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 80 tấn/ngày và đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 với công suất 250 tấn/ngày. Dự kiến đến Quý III năm 2017, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 3. Sản phẩm thu được sau quá trình xử lý rác thải là: Gas DME (Dimethyl Ether) dùng để chạy máy phát điện và than sinh học (Biochar) dùng cho dân dụng hoặc công nghiệp.

– Dự án sử dụng công nghệ của Mỹ tiên tiến nhất hiện nay nên không gây bất kỳ phát thải thứ cấp nào cho môi trường xung quanh và sau này. Các sản phẩm thu được là năng lượng tái tạo rất phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của Chính Phủ các nước và đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế.

Mô tả những dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi:

– Tư vấn, thiết kế bản vẽ nhà máy xử lý rác thải thành năng lượng

– Cung cấp công nghệ và các thiết bị chuyển đổi rác thải thành năng lượng

– Thực hiện công việc bảo trì, bảo hành với các thiết bị xử lý rác thải

– Lập các dự toán về chi phí & doanh thu từ các sản phẩm phụ thu (điện, than).